1. In geval van verhindering voor geboekt consult wordt u verzocht daarvan 48 uur van te voren bericht te geven daar uw tijd anders in rekening gebracht wordt door Medium anita
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MEDIUM ANITA aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
    1a. De (schriftelijke of mondelinge) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers zal ten alle tijde waarheidsgetrouw en accuraat zijn.
    2. Wanneer een show geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
  3. MEDIUM ANITA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van consulten door de deelnemer of enig ander derde dan wel de consultant zelf. Deelname aan de consulten is vrijwillig. De deelnemer/-neemster of consultant is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De consulten en zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). MEDIUM ANITA kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door client ondergaan.

3.. MEDIUM ANITA behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de Show te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
9a. Bij calamiteiten zoals natuurrampen, oorlog of terrorisme, epidemieën of dierziekte vervalt het bovenstaande, maar wordt ticket niet gerestitueerd. De inschrijving wordt dan verschoven tot nader te bepalen data.